Stäng X

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi med mer information.

Om Younes Måleri

Younes Måleri i Falun AB

Younes Måleri i Falun AB har utfört högkvalitativa måleriarbeten runt om, och i, Falun och Borlänge sedan år 2014.

Grundare och VD av firman är Charbel Younes som har många års erfarenhet inom måleribranschen.

Younes Måleri kan hjälpa till med allt inom måleri, golvläggning och projektledning och vi hjälper Er gärna att, vid behov, kontakta andra relevanta hantverkare så som rörmokare, elektriker och/eller snickare för att tillgodose alla behov som kan tänkas förekomma.

Om oss

Vår affärsidé är att vi, med rätt kvalitet, utför måleriarbeten till företag, organisationer, och privatpersoner samt att vi med fokus på kundens behov alltid skall leverera arbeten i rätt tid och med högsta service.

I vårt samarbete med dig som kund är effektivitet och kvalitét nyckelord i arbeten som vi utför.
Vi bemöter dig med personlig kundkontakt och ditt behov kommer alltid i första hand.

Hos oss står kunden i centrum och vi lämnar aldrig ett jobb innan kunden är nöjd. För att garantera att arbeten som vi på Younes Måleri utför håller god kvalitet arbetar vi ständigt för att hålla oss uppdaterade om ny kunskap och utbildning om branschen och om produkter som används.

Uppvisande av gesällbrev enligt Sveriges Hantverksråd är ett krav för att bli anställd på Younes Måleri och är ett bevis på att arbetet utförs på ett gediget och fackmannamässigt vis. Certifikat och dokumenterad kunskap som vi tillhandahåller är för tillfället:

- ID06, som är en elektronisk personalliggare och fotoID-kort vilket gör att obehöriga ej kan vistas på arbetsplatsen. ID06-kort ökar säkerheten och försvårar att svartarbeten kan genomföras inom branschen.

- Skyliftkort, vilket tillåter oss att bruka "skylifts", bomliftar och saxliftar

- Våtrumscertifikat, vilket påvisar att vi på ett auktoriserat sätt utför våtrumsarbeten på ett säkert och noggrant vis.

- Epoxiutbildning, vilket gör oss medvetna om risker, hantering och personligt skydd vid måleriarbeten som utförs med epoxifärger. Detta är ett krav för att få använda härdplaster/epoxiprodukter i sitt arbete.

GDPR-Policy

Inom Younes Måleri i Falun hanterar vi varje personuppgift i enlighet med GDPR-direktivet – General Data Protection Regulation – EU:s dataskyddsförordning som gäller i samtliga medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Med denna utgångspunkt har vi utformat vår GDPR-policy.

Younes måleri i Falun behandlas enligt denna nu gällande förordning och lagstiftning. Younes Måleri i Falun riktar, distribuerar eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Personuppgifter överförs inte heller till utländska aktörer.

Younes Måleri i Falun sparar endast personuppgifter så länge det finns anledning med hänsyn till uppfyllande av våra avtalsförpliktelser mot uppgiftslämnaren samt att det inte finns några legala krav eller rättigheter att lagra informationen.

Ansvarig för att direktivet efterlevs är Verkställande Direktör som årligen utser en internt ansvarig person. Styrelsen för Younes måleri i Falun granskar varje år att bolagets interna direktiv håller aktuell standard i förhållande till EU:s förordning.

Så får vi tillgång till personuppgifter
Den vanligaste anledningen till att Younes måleri i Falun tar in och behandlar personuppgifter är inför anbud och offertgivning samt, i vissa fall, vid de olika databassökningar som görs vid till exempel kreditprövningar. I dessa fall kan personuppgifter också komma att lagras genom tjänstehantering via kontrakterade avtalspartners. Vi lagrar dessa personuppgifter som en konsekvens av den legala aspekten ”ingånget avtal”.

Ett tredje område för personuppgiftsinsamling är vid frivillig anmälan till vår informationstjänst, exempelvis nyhetsbrev eller investeringsprospekt, eller vid något av våra företagsevent eller vid mässa.

Samtliga lagrade personuppgifter är nödvändiga för att upprätthålla en funktionell kontakt där det ingår att förmedla fakta, information och legala spörsmål, sköta betalningar, inbjuda till evenemang, skicka ut nyhetsbrev och andra former av riktad informationsspridning.

Younes måleri i Falun rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan kan alltså summeras som en kombination av legala krav för att fullgöra avtal och en intresseavvägning med våra berättigade krav för att sprida information.

När kundförhållande eller annan kontakt upphör eller avbeställs raderar vi utan onödigt dröjsmål, och utan engagemang från uppgiftslämnaren, personuppgifterna i enlighet med EU:s dataförordning.

Återkallande av samtycke och frågor

Personuppgifterna lagras i det nödvändiga fallet genom en konkret kundrelation och i övrigt genom samtycke som ges av uppgiftslämnaren när uppgifterna förmedlas till oss.

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv och du har också rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).

En uppgiftslämnare kan när som helst välja att återkalla sådant samtycke genom att kontakta oss och förklara vilka uppgifter som ska raderas. I nyhetsbrev och liknande brukar det också finnas en länk om att avsluta prenumerationen.

Vid återkallande av samtycke raderar Younes Måleri i Falun valda personuppgifter och avslutar den behandling som omfattas av samtycket.

Det kan dock förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig för kundrelationen eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om intressenten återkallar sitt samtycke och att den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för annat ändamål.

Om du har frågor kring vår GDPR-policy eller vill återkalla samtycke eller vill ha information om vilka uppgifter som finns registrerade kan du kontakta oss på: younesmaleri@hotmail.com eller att besöka oss på esplanaden 1 BV, Falun.

Ni hittar oss på...

Younes Måleri kontor ligger på Esplanaden 1 i Falun och Ni är alltid välkomna dit.

Kontakta oss dock gärna innan på 072 946 04 60 för att säkerställa att vi är på plats.

Ring oss även om Ni har några funderingar, för ytterligare information eller offertförfrågan så hjälper vi Er.

Younes Måleri i Falun AB
ORG: 559174-2837
072 946 04 60
info@younesmaleri.se

Klicka här för karta

Se gärna vår reklamfilm för att få en inblick i vårt arbete!

Younes Måleri I Falun AB
ORG: 559174-2837
072-946 04 60
info@younesmaleri.seHemsidan skapad av Brilliantcompany.se